Privātuma politika

“Veites zobārstniecības kabinets” SIA (turpmāk – Organizācija) veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) informāciju par Organizācijas veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Organizācija ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk -Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Organizācijai, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

1. Personas datu apstrādātājs

Personas datu apstrādātājs ir “Veites zobārstniecības kabinets” SIA.
Reģistrācijas Nr. 52103009671.

Adrese: Radio iela 12/14, Liepāja, LV-3401.

Tālrunis: +371 29997711, e-pasta adrese: info@dentistveite.lv.

2. Personas datu iegūšana un apstrāde

Organizācija iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Organizācija Datu subjekta personas datus apstrādā elektroniskā formātā. Personas datu apstrādi veic Organizācijas darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, kā arī kāds no Organizācijas apstrādātājiem, ar ko Organizācijai ir noslēgts līgums.

Organizācija var izmantot iegūtos Datu subjekta datus, lai

  • sniegtu Datu subjekta pieprasītos pakalpojumus un informāciju;
  • sniegtu Datu subjektam efektīvu klientu atbalstu;
  • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības;
  • nosūtītu Datu subjektam informatīvus ziņojumus, ja Datu subjekts ir nepārprotami piekritis tādus saņemt,
  • ievērotu normatīvo aktu prasības.

3. Organizācijas veiktās personas datu apstrādes nolūki, tiesiskie pamati un glabāšanas termiņi.

Organizācija apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Personu datu apstrādes nolūksApstrādātie personas datiTiesiskais pamatsGlabāšanas ilgums
Saziņai nodrošināšanai – sniegtās informācijas apstrādei un nodrošināšanaiVārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona nr., e-pasts), vakanču sadaļā – specialitāteVDAR 6.panta 1.punkta c), f) apakšpunkts, Iesniegumu likumsbeztermiņa

4. Personas datu glabāšana

Personas datus Organizācija glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Organizācija glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.
Organizācija var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Organizācija spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Organizācija, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

5. Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Organizācija Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Organizācijai Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjects, galvenokārt, tiek informēts ar šo privātuma politiku, bet atsevišķos gadījumos tas var tikt nodrošināts ar atsevišķām informēšanas formām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Organizācijai ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Organizācija iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

6. Informācijas apmaiņa

Organizācija var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tikt nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Organizācijas vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Organizācijas funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Organizācija var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

Organizācija nenodot personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

7. Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Organizācijas veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Organizāciju pa 1.punktā norādītiem kontaktinformācijas kanāliem.
Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Organizācijas tīmekļa vietnē www.dentistveite.lv sadaļā Privātuma politika. Organizācijai ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu.

8. Sīkdatnes

Organizācijas mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu portāla apmeklēšanās laikā un ko portāls saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat portālu, proti, sīkdatne uzkrāj datus par portāla apmeklējumu. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Katram Datu subjektam tiek piesaistīta anonīma sīkdatne, ar kuras palīdzību nav iespējams noteikt lietotāja personību, bet tas palīdz noteikt kvantitatīvu statistiku par mājaslapas lietošanu.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

  • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.
  • Komentāri. Kad Datu subjekts iesniedz komentāru mājaslapā, mēs ievācam datus, kas norādīti komentāra formā, un lietotāja IP adresi un pārlūka datus, lai veiktu pret-spama pārbaudi.
  • Piekrišana skatīties noteiktu saturu. Mājaslapā tiek publiskota tāda informācija, kur Jums tiks lūgts apliecināt atbilstību vecuma ierobežojumam un vēlmi šo saturu aplūkot. Iespējojot “Atcerēties mani” Jūsu atbilde kā sīkdatne tiks saglabāta 365 dienas, lai atcerētos Jūsu izvēli un nodrošinātu ērtu piekļuvi noteiktam saturam.

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus pārlūka logus.

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Vairāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir tā datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā lietotājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta mājaslapa, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas var nedarbosies vai darboties daļēji.